Gebruiksvoorwaarden

Lees deze mededeling zorgvuldig door voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u gebruikmaakt van de site en al het materiaal op de site.

Algemeen

Deze site is bedoeld voor personen die zich in Nederland bevinden. Informatie over producten, diensten, en acties is alleen van toepassing binnen dit land. De website richt zich niet op personen buiten Nederland.

Door toegang te zoeken tot de site, aanvaardt u dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden. U dient deze voorwaarden elke keer dat u de site bezoekt opnieuw te bekijken. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan de site niet.

Deze website (exclusief gelinkte sites) wordt beheerd door ons. U stemt ermee in dat het Nederlands recht van toepassing is op alle zaken die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik en de inhoud van deze site.

Er wordt geen garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is, of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons. Het is toegestaan de site te doorbladeren en fragmenten te reproduceren voor informatieve doeleinden, met vermelding van het copyright. Geen enkele reproductie mag worden verkocht, verspreid voor commerciële doeleinden, veranderd of opgenomen in enig ander werk zonder voorafgaande toestemming.

Alle op de site afgebeelde merken zijn eigendom van ons en worden onder licentie gebruikt. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering. Voor aankoop dient gedetailleerd advies te worden ingewonnen betreffende verkrijgbaarheid en geschiktheid.

Inhoud

Informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid. De informatie vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten wordt uitgesloten voorzover juridisch toegestaan.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden het recht voor om op elk moment wijzigingen in deze site aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Automatische koppelingen naar andere internet sites betekenen niet noodzakelijkerwijs verbondenheid aan deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor andere sites of informatie die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons.

Door u verstrekte informatie

Informatie die u aan ons verstrekt, mag door ons worden gebruikt zonder inbreuk te maken op de rechten van derden.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Lees het Privacy Statement zorgvuldig voordat u informatie verstrekt.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of klachten over deze site, kunt u ons benaderen via de contact pagina.